Θέλω να μάθω αν είναι ασφαλής ο μεσίτης https://ltdexxovo.co/trading-room/

By Katerina paguni, from Greece, July 11, 2023 at 12:31 PM

Θα ήθελα σας παρακαλω να μάθω αν ο συγκεκριμένος μεσίτης είναι ασφαλής .

  • Θέλω να μάθω αν είναι ασφαλής ο μεσίτης
Answer: Hi Katerina paguni,

Our research showed that ExovoLTD is not a safe broker to sign with. The reasons are as follows:

  • The crucial reason to avoid ExovoLTD is its lack of regulation. The broker does not hold any license, which makes it a risky investment. When choosing a trustworthy broker, the first thing traders should look for is proper regulation. We always recommend traders signing in with brokers that hold licenses from one of the following authorities:  ASIC, FCA, CySEC, etc.
  • The other reason traders should avoid the broker is that it’s pretty new in the market, and there is no proof that it is not one of the common scam brokers that generally operate for about a year and then disappear. Besides, there are almost no reviews from real traders, which is also a huge drawback, and those that exist are negative.
  • Another disadvantage is withdrawal. As in Forex trading the safety and accessibility of funds are essential, problems regarding the withdrawal process might result in risking your investments or profits. There is a huge chance that a new broker such as ExovoLTD with no license and any experience will create difficulties when it comes to withdrawals.
  • At last, we recommend finding a broker that holds licenses from top-tier agencies, has been in the market for a while, and has a proven experience in Forex trading and good standing in the market. You can check our list of Regulated brokers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *