Miễn trừ trách nhiệm

Giao dịch ngoại hối có mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. CFD là công cụ phức tạp, đòn bẩy cao có thể gây ra mất mát đáng kể đối với vốn giao dịch. Trước khi tham gia giao dịch ngoại hối, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ các thông tin chi tiết và rủi ro liên quan.

Tất cả thông tin được đăng tải tại 55brokers.com chỉ phục vụ cho các mục đích cung cấp thông tin chung. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc đảm bảo nào về tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến các thông tin mà bạn tìm thấy trên trang web này và những rủi ro đi kèm với nó và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất và / hoặc thiệt hại nào trong việc sử dụng trang web của chúng tôi.