Gửi thông tin sự kiện Webinar Forex của bạn

Tại đây, hãy gửi cho chúng tôi thông tin về sự kiện Webinar Forex sắp tới của công ty hoặc sàn giao dịch của bạn. Độc giả của 55 Brokers sẽ truy cập vào phòng giao dịch hay hội thảo webinar tùy theo chủ đề và yêu cầu của ban tổ chức.

Vui lòng cung cấp thông tin sự kiện một cách đầy đủ và chi tiết bởi vì chúng tôi tin rằng thành công trong tương lai đến từ việc tìm hiểu và nắm rõ thị trường Forex.

  • choose files to upload
  • choose files to upload
  • rUZAeT